قفسه فروشگاهی | قفسه بندی فروشگاهی | تهران شلف | قیمت قفسه راک


قیمت قفسه راک

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1قاب قفسه راک نیمه سنگین200|40|0/9647,000
2قاب قفسه راک نیمه سنگین200|50|0/9655,000
3قاب قفسه راک نیمه سنگین200|60|0/9675,000
4قاب قفسه راک نیمه سنگین200|80|0/9758,000
5قاب قفسه راک نیمه سنگین250|40|0/9777,000
6قاب قفسه راک نیمه سنگین250|50|0/9785,000
7قاب قفسه راک نیمه سنگین250|60|0/9792,000
8قاب قفسه راک نیمه سنگین250|80|0/9875,000
9قاب قفسه راک نیمه سنگین300|40|1/251,100,000
10قاب قفسه راک نیمه سنگین300|50|1/251,117,000
11قاب قفسه راک نیمه سنگین300|60|1/251,135,000
12قاب قفسه راک نیمه سنگین300|80|1/251,199,000
13بازو قفسه راک نیمه سنگین100|0/8|نارنجی160,000
14بازو قفسه راک نیمه سنگین150|0/8|نارنجی215,000
15بازو قفسه راک نیمه سنگین200|0/8|نارنجی270,000
16صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|40|0/7122,000
17صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|50|0/7160,000
18صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|60|0/7190,000
19صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|80|0/7250,000
20قاب قفسه راک سنگین200|70|1/51,142,000
21قاب قفسه راک سنگین200|80|1/51,163,000
22قاب قفسه راک سنگین200|90|1/51,182,000
23قاب قفسه راک سنگین200|100|1/51,203,000
24قاب قفسه راک سنگین200|120|1/51,249,000
25قاب قفسه راک سنگین250|70|1/51,313,000
26قاب قفسه راک سنگین250|80|1/51,334,000
27قاب قفسه راک سنگین250|90|1/51,354,000
28قاب قفسه راک سنگین250|100|1/51,375,000
29قاب قفسه راک سنگین250|120|1/51,420,000
30قاب قفسه راک سنگین300|70|1/51,598,000
31قاب قفسه راک سنگین300|80|1/51,623,000
32قاب قفسه راک سنگین300|90|1/51,648,000
33قاب قفسه راک سنگین300|100|1/51,671,000
34قاب قفسه راک سنگین300|120|1/51,728,000
35قاب قفسه راک سنگین350|70|1/51,820,000
36قاب قفسه راک سنگین350|80|1/51,843,000
37قاب قفسه راک سنگین350|90|1/51,868,000
38قاب قفسه راک سنگین350|100|1/51,893,000
39قاب قفسه راک سنگین350|120|1/51,948,000
40قاب قفسه راک سنگین400|70|1/52,093,000
41قاب قفسه راک سنگین400|80|1/52,120,000
42قاب قفسه راک سنگین400|90|1/52,148,000
43قاب قفسه راک سنگین400|100|1/52,177,000
44قاب قفسه راک سنگین400|120|1/52,243,000
45قاب قفسه راک سنگین450|70|1/52,299,000
46قاب قفسه راک سنگین450|80|1/52,327,000
47قاب قفسه راک سنگین450|90|1/52,355,000
48قاب قفسه راک سنگین450|100|1/52,384,000
49قاب قفسه راک سنگین450|120|1/52,450,000
50قاب قفسه راک سنگین500|70|1/52,609,000
51قاب قفسه راک سنگین500|80|1/52,630,000
52قاب قفسه راک سنگین500|90|1/52,660,000
53قاب قفسه راک سنگین500|100|1/52,693,000
54قاب قفسه راک سنگین500|120|1/52,757,000
55قاب قفسه راک سنگین550|70|1/52,805,000
56قاب قفسه راک سنگین550|80|1/52,834,000
57قاب قفسه راک سنگین550|90|1/52,867,000
58قاب قفسه راک سنگین550|100|1/52,900,000
59قاب قفسه راک سنگین550|120|1/52,976,000
60قاب قفسه راک سنگین600|70|1/53,077,000
61قاب قفسه راک سنگین600|80|1/53,113,000
62قاب قفسه راک سنگین600|90|1/53,148,000
63قاب قفسه راک سنگین600|100|1/53,184,000
64قاب قفسه راک سنگین600|120|1/53,270,000
65قاب قفسه راک سنگین650|70|1/53,296,000
66قاب قفسه راک سنگین650|80|1/53,307,000
67قاب قفسه راک سنگین650|90|1/53,355,000
68قاب قفسه راک سنگین650|100|1/53,391,000
69قاب قفسه راک سنگین650|120|1/53,478,000
70قاب قفسه راک سنگین700|70|1/53,559,000
71قاب قفسه راک سنگین700|80|1/53,598,000
72قاب قفسه راک سنگین700|90|1/53,638,000
73قاب قفسه راک سنگین700|100|1/53,677,000
74قاب قفسه راک سنگین700|120|1/53,775,000
75بازو قفسه راک سنگین115|1/5|نارنجی270,000
76بازو قفسه راک سنگین156|1/5|نارنجی340,000
77بازو قفسه راک سنگین194|1/5|نارنجی408,000
78بازو قفسه راک سنگین230|1/5|نارنجی478,000
79بازو قفسه راک سنگین270|1/5|نارنجی546,000
80صفحه قفسه راک سنگین37|70|0/9187,000
81صفحه قفسه راک سنگین37|80|0/9212,000
82صفحه قفسه راک سنگین37|90|0/9236,000
83صفحه قفسه راک سنگین37|100|0/9260,000
84صفحه قفسه راک سنگین37|120|0/9305,000
85صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|70|0/9192,000
86صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|80|0/9216,000
87صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|90|0/9240,000
88صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|100|0/9266,000
89صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|120|0/9313,000

تهران شلف
چرا قفسه بندی فروشگاهی تهران شلف؟

صنایع قفسه بندی تهران شلف با اتکاء به پرسنل متخصص خود و تکنولوژی های روز صنعت قفسه بندی ، یکی از فعالترین شرکت ها در زمینه صنایع قفسه بندی در ایران میباشد . ارائه انواع قفسه فروشگاهی زیبا و با کیفیت و ارائه خدمات قفسه بندی حرفه ای همراه با قیمت های منصفانه و دارابودن استاندارد های روز دنیا ، تهران شلف را به یکی از برند های معتبر بازار تبدیل نموده است.تهران شلف فروشنده انواع قفسه فروشگاهی ، قفسه صنعتی و تجهیزات فروشگاهی استاندارد و با کیفیت میباشد .

جهت سفارش قفسه و دریافت پایین ترین قیمت روز قفسه فروشگاهی با ما تماس حاصل فرمایید