قفسه فروشگاهی | قفسه بندی فروشگاهی | تهران شلف | قیمت قفسه فروشگاهی طرح جدید


قیمت قفسه فروشگاهی طرح جدید

 

کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-90|20|7/-136,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-90|25|7/-155,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-90|30|7/-173,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-90|35|7/-206,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-90|40|7/-226,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-70|20|7/-108,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-70|25|7/-124,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-70|30|7/-140,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-70|35|7/-159,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-70|40|7/-179,000+

 

ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)-145 سانتیمتر-470,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)-175 سانتیمتر-537,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)-210 سانتیمتر-600,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)-240 سانتیمتر-663,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)-145 سانتیمتر-608,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)-175 سانتیمتر-668,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)-210 سانتیمتر-735,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)-240 سانتیمتر-798,000+
ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)-120 سانتیمتر-101,000+
ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)-150 سانتیمتر-125,000+
ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)-200 سانتیمتر-165,000+
ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)-250 سانتیمتر-205,000+
ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)-300 سانتیمتر-246,000+

 

 

ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)-120 سانتیمتر-101,000+
ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)-150 سانتیمتر-125,000+
ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)-200 سانتیمتر-165,000+
ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)-250 سانتیمتر-205,000+
ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)-300 سانتیمتر-246,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)-145 سانتیمتر-608,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)-175 سانتیمتر-668,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)-210 سانتیمتر-735,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)-240 سانتیمتر-798,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)-145 سانتیمتر-470,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)-175 سانتیمتر-537,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)-210 سانتیمتر-600,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)-240 سانتیمتر-663,000+

 

براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-20|2|سفید-20,600+
براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-25|2|سفید-24,400+
براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-30|2|سفید-28,200+
براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-35|2|سفید-32,900+
براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-40|2|سفید-36,600+
براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-20|2|قرمز-20,600+
براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-25|2|قرمز-24,400+
براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-30|2|قرمز-28,200+
براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-35|2|قرمز-32,900+
براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-40|2|قرمز-36,600+

 

 

قید قفسه فروشگاهی طرح جدید-90|0.7|قرمز-71,400+
قید قفسه فروشگاهی طرح جدید-70|0.7|قرمز-58,200+
قید قفسه فروشگاهی طرح جدید-90|0.7|سفید-71,400+
قید قفسه فروشگاهی طرح جدید-70|0.7|سفید-58,200+
حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-90|قرمز|4میلیمتر-27,800+
حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-70|قرمز|4میلیمتر-25,000+
حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-90|سفید|4میلیمتر-27,800+
حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-70|سفید|4میلیمتر-25,000+
حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-90|آبکاری|4میلیمتر-31,300+
حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)-70|آبکاری|4میلیمتر-31,300+
برچسب قفسه -قرمز|90|4-19,200+
برچسب قفسه -آبی|90|4-19,200+
برچسب قفسه -طوسی|90|4-19,200+

 

 

 

 

 

تهران شلف
چرا قفسه بندی فروشگاهی تهران شلف؟

صنایع قفسه بندی تهران شلف با اتکاء به پرسنل متخصص خود و تکنولوژی های روز صنعت قفسه بندی ، یکی از فعالترین شرکت ها در زمینه صنایع قفسه بندی در ایران میباشد . ارائه انواع قفسه فروشگاهی زیبا و با کیفیت و ارائه خدمات قفسه بندی حرفه ای همراه با قیمت های منصفانه و دارابودن استاندارد های روز دنیا ، تهران شلف را به یکی از برند های معتبر بازار تبدیل نموده است.تهران شلف فروشنده انواع قفسه فروشگاهی ، قفسه صنعتی و تجهیزات فروشگاهی استاندارد و با کیفیت میباشد .

جهت سفارش قفسه و دریافت پایین ترین قیمت روز قفسه فروشگاهی با ما تماس حاصل فرمایید