قفسه فروشگاهی | قفسه بندی فروشگاهی | تهران شلف | قیمت قفسه فروشگاهی طرح قدیم


قیمت قفسه فروشگاهی طرح قدیم

 

کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -95|20|7/-121,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -95|25|7/-142,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -95|30|7/-161,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -95|40|7/-202,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -80|20|7/-108,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -80|25|7/-125,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -80|30|7/-142,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -80|40|7/-178,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -70|20|7/-94,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -70|25|7/-110,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -70|30|7/-125,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -70|40|7/-156,000+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -55|20|7/-75,200+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -55|25|7/-89,300+
کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) -55|30|7/-101,000+
صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)-95|30|7/-138,000+
صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)-80|30|7/-117,000+
صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)-70|30|7/-104,000+

 

 

ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری)-160 سانتیمتر-573,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری)-190 سانتیمتر-641,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری)-220 سانتیمتر-707,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری)- 245 سانتیمتر-781,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری)-160 سانتیمتر-676,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری)-190 سانتیمتر-735,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری)-220 سانتیمتر-804,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری)- 245 سانتیمتر-875,000+
ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)-100 سانتیمتر-75,500+
ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)-120 سانتیمتر-90,200+
ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)-150 سانتیمتر-111,000+
ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)-200 سانتیمتر-147,000+
ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)-250 سانتیمتر-183,000+
ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)-300 سانتیمتر-219,000+
ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)-100 سانتیمتر-75,500+
ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)-120 سانتیمتر-90,200+
ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)-150 سانتیمتر-111,000+
ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)-200 سانتیمتر-147,000+
ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)-250 سانتیمتر-183,000+
ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)-300 سانتیمتر-219,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری)-160 سانتیمتر-676,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری)-190 سانتیمتر-735,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری)-220 سانتیمتر-804,000+
ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری)- 245 سانتیمتر-875,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری)-160 سانتیمتر-573,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری)-190 سانتیمتر-641,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری)-220 سانتیمتر-707,000+
ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری)- 245 سانتیمتر-781,000+

 

 

 

 

 

 

تهران شلف
چرا قفسه بندی فروشگاهی تهران شلف؟

صنایع قفسه بندی تهران شلف با اتکاء به پرسنل متخصص خود و تکنولوژی های روز صنعت قفسه بندی ، یکی از فعالترین شرکت ها در زمینه صنایع قفسه بندی در ایران میباشد . ارائه انواع قفسه فروشگاهی زیبا و با کیفیت و ارائه خدمات قفسه بندی حرفه ای همراه با قیمت های منصفانه و دارابودن استاندارد های روز دنیا ، تهران شلف را به یکی از برند های معتبر بازار تبدیل نموده است.تهران شلف فروشنده انواع قفسه فروشگاهی ، قفسه صنعتی و تجهیزات فروشگاهی استاندارد و با کیفیت میباشد .

جهت سفارش قفسه و دریافت پایین ترین قیمت روز قفسه فروشگاهی با ما تماس حاصل فرمایید