قفسه فروشگاهی | قفسه بندی فروشگاهی | تهران شلف | قیمت قفسه پیچ و مهره ای ضخامت 0.7 میلیمتر


قیمت قفسه پیچ و مهره ای ضخامت 0.7 میلیمتر

صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-70|30|0.7-116,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-80|30|0.7-131,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-95|30|0.7-153,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-70|40|0.7-145,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-80|40|0.7-165,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-95|40|0.7-192,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-70|50|0.7-175,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-80|50|0.7-198,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-95|50|0.7-231,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-70|60|0.7-206,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-80|60|0.7-233,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی-95|60|0.7-270,000+

 

 

صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-70|30|0.7-127,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-80|30|0.7-144,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-95|30|0.7-168,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-70|40|0.7-160,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-80|40|0.7-181,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-95|40|0.7-211,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-70|50|0.7-193,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-80|50|0.7-218,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-95|50|0.7-254,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-70|60|0.7-225,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-80|60|0.7-256,000+
صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید-95|60|0.7-297,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ-150|4*4|1.5-73,800+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ-150|4*4|2-90,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ-200|4*4|1.5-102,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ-200|4*4|2-119,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ-250|4*4|1.5-126,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ-250|4*4|2-149,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ-300|4*4|1.5-158,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ-300|4*4|2-180,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ-250|4*8|2-229,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ-300|4*8|2-274,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ-150|4*4|1.5-81,900+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ-200|4*4|1.5-109,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ-250|4*4|1.5-136,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ-300|4*4|1.5-164,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ-150|4*4|1.5-81,900+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ-200|4*4|1.5-109,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ-250|4*4|1.5-136,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ-300|4*4|1.5-164,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ-150|4*4|1.5-81,900+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ-200|4*4|1.5-109,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ-250|4*4|1.5-136,000+
نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ-300|4*4|1.5-164,000+
پیچ و مهره آچاری-8 تایی-15,100+
پیچ و مهره آچاری-16 تایی-30,200+
پیچ و مهره آچاری- 32 تایی-60,300+
پیچ و مهره آچاری-64 تایی-120,000+
گوشه قفسه فلزی (مثلثی)-8 تایی-49,500+
گوشه قفسه فلزی (مثلثی)-16 تایی-98,100+
گوشه قفسه فلزی (مثلثی)- 32 تایی-196,000+
گوشه قفسه فلزی (مثلثی)-64 تایی-393,000+

 

 

تهران شلف
چرا قفسه بندی فروشگاهی تهران شلف؟

صنایع قفسه بندی تهران شلف با اتکاء به پرسنل متخصص خود و تکنولوژی های روز صنعت قفسه بندی ، یکی از فعالترین شرکت ها در زمینه صنایع قفسه بندی در ایران میباشد . ارائه انواع قفسه فروشگاهی زیبا و با کیفیت و ارائه خدمات قفسه بندی حرفه ای همراه با قیمت های منصفانه و دارابودن استاندارد های روز دنیا ، تهران شلف را به یکی از برند های معتبر بازار تبدیل نموده است.تهران شلف فروشنده انواع قفسه فروشگاهی ، قفسه صنعتی و تجهیزات فروشگاهی استاندارد و با کیفیت میباشد .

جهت سفارش قفسه و دریافت پایین ترین قیمت روز قفسه فروشگاهی با ما تماس حاصل فرمایید