قفسه فروشگاهی | قفسه بندی فروشگاهی | تهران شلف | قیمت قفسه پیچ و مهره ای ضخامت 0.7 میلیمتر


قیمت قفسه پیچ و مهره ای ضخامت 0.7 میلیمتر

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|30|0.7117,000
2صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|30|0.7132,000
3صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|30|0.7154,000
4صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|40|0.7146,000
5صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|40|0.7166,000
6صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|40|0.7193,000
7صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|50|0.7176,000
8صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|50|0.7199,000
9صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|50|0.7233,000
10صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|60|0.7208,000
11صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|60|0.7235,000
12صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|60|0.7272,000
13 صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|30|0.7128,000
26صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|30|0.7145,000
27صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|30|0.7169,000
28صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|40|0.7161,000
29صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|40|0.7182,000
30صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|40|0.7213,000
31صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|50|0.7194,000
32صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|50|0.7220,000
33صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|50|0.7256,000
34صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|60|0.7227,000
35صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|60|0.7258,000
36صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|60|0.7299,000
37نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ150|4*4|1.579,500
38نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ150|4*4|296,000
39نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ200|4*4|1.5105,000
40نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ200|4*4|2126,000
41نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*4|1.5132,000
42نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*4|2159,000
43نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*4|1.5158,000
44نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*4|2190,000
45نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*8|2283,000
46نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*8|2334,000
47نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ150|4*4|1.587,000
48نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ200|4*4|1.5115,000
49نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ250|4*4|1.5145,000
50نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ300|4*4|1.5174,000
51نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ150|4*4|1.587,000
52نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ200|4*4|1.5115,000
53نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ250|4*4|1.5145,000
54نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ300|4*4|1.5174,000
55نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ150|4*4|1.587,000
56نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ200|4*4|1.5115,000
57نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ250|4*4|1.5145,000
58نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ300|4*4|1.5174,000
59پیچ و مهره آچاری8 تایی17,000
60پیچ و مهره آچاری16 تایی34,000
61پیچ و مهره آچاری 32 تایی68,000
62پیچ و مهره آچاری64 تایی136,000
63گوشه قفسه فلزی (مثلثی)8 تایی51,000
64گوشه قفسه فلزی (مثلثی)16 تایی102,000
65گوشه قفسه فلزی (مثلثی) 32 تایی205,000
66گوشه قفسه فلزی (مثلثی)64 تایی410,000

تهران شلف
چرا قفسه بندی فروشگاهی تهران شلف؟

صنایع قفسه بندی تهران شلف با اتکاء به پرسنل متخصص خود و تکنولوژی های روز صنعت قفسه بندی ، یکی از فعالترین شرکت ها در زمینه صنایع قفسه بندی در ایران میباشد . ارائه انواع قفسه فروشگاهی زیبا و با کیفیت و ارائه خدمات قفسه بندی حرفه ای همراه با قیمت های منصفانه و دارابودن استاندارد های روز دنیا ، تهران شلف را به یکی از برند های معتبر بازار تبدیل نموده است.تهران شلف فروشنده انواع قفسه فروشگاهی ، قفسه صنعتی و تجهیزات فروشگاهی استاندارد و با کیفیت میباشد .

جهت سفارش قفسه و دریافت پایین ترین قیمت روز قفسه فروشگاهی با ما تماس حاصل فرمایید